Holy Crime, crime of clergy, clergical crime, Ecclesiastical crime, spritual,purity, inocent, Iran, Iranian, Persia, Persian Culture, Art, History Land and People, Poetry, religion, Organizations and directories,Daneshjoo, Nothing but Iran


World watched, USA approved, Khomeini killed, Khatami smiled, Khameni ordered in cold blood


Holy Crime, crime of clergy, Ecclesiastical crime,

menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 5
menu 6
menu 7
menu 8
menu 9
menu 10
menu 11
 
Select click, browse
Categories above contains criminal scene, viewers discretion is advised. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link (s) or errors messages, please e-mail us with the link address or error message.

Views and Comments (multiple pages)

 

 Execution in August 2007سه نفر در ساری به دار آويخته شدند((!!!!))

سه نفر به نام های محمود مقيمی، محمد شارعی و داود شارعی، روز يکشنبه ۲۸ مرداد ماه، به اتهام زنای به عنف در ساری به دار آويخته شدند. رضا شاه کرمی دادستان عمومی و انقلاب ساوه، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا گفته است که حکم اعدام اين سه نفر به تاييد ديوان عالی کشور رسيده بود.

اين سه تن در خرداد ماه سال گذشته به اتهام زنای به عنف و آدم ربايی بازداشت شدند. آقای جهانی، وکيل اين سه نفر به راديو فردا گفت که موکلان وی نمی توانسته اند مشمول طرح ارازل و اوباش بشوند زير اين افراد يک سال پيش بازداشت شده بودند.

آقای جهانی می گويد با آنکه مجازات زنای به عنف، طبق قانون مجازات اسلامی، اعدام است، اما در تمام مراحل دادرسی، دلايل و شواهد ارایه شده حاکی از آن بود که جرم موکلانش در حد اعدام نيست.

گفته می شود، اعدام شدگان، در همه مراحل بازجويی، اتهام های وارده را رد کرده بودند. تاریخ اعدام اين افراد پیشتر روز دوشنبه ۲۹ مرداد اعلام شده بود و وکيل آنها، از اجرای يک روز زودتر از موعد حکم، ابراز شگفتی کرد.

موج تازه اعدام ها در دور دوم اعدام ها در ايران، روز چهارشنبه، اول مردادماه نیز هفت نفر ديگر به اتهام اراذل و اوباش بودن در شهر مشهد و در ملاء عام به دار آويخته شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد، اتهام اين افراد را تجاوز به عنف، ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومی، آدم ربايی و سرقت اعلام کرده بود. در تاريخ ۳۱ تير نيز ۱۲ نفر در تهران، به اتهام يی از قبيل تجاوز جنسی، به دار آويخته شدند.

اصطلاح اراذل و اوباش به موارد اتهامی چون تجاوز به عنف، آدم ربايی، زنای محصنه اطلاق می شود.

مقابله با اراذل و اوباش

نيروی انتظامی جمهوری اسلامی از اواخر ارديبهشت ماه گذشته طرحی را با افرادی که از آنها با عنوان مقابله با ارذل و اوباش نام می برد، به مرحله اجرا درآورد.

در اين عمليات که با سر و صدای زيادی در رسانه های گروهی روبرو شد، گروه هايی از ماموران يگان ويژه که در تصاوير انتشار يافته لباس های سياه و نقاب هايی بر چهره داشتند به مناطق جنوبی و فقير نشين پايتخت هجوم بردند و ده ها تن را که به گفته احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران، ازاراذل و اوباش اين محلات بودند، بازداشت کردند. افراد دستگير شده توسط مامورانف سپس با آفتابه هايی بر گردن در محلات چرخانده می شدند. در برخی تصاوير منتشره از اين عمليات، بر روی سر بازداشت شده ها نيز گونی کشيده شده بود.

روش های برخورد نيروی انتظامی با افراد موسوم به اراذل و اوباش انتقادهای زيادی را برانگيخت. اعدام های رو به گسترش در ايران بر اساس گزارش های موجود، در سال جاری تاکنون بيش از ۱۴۰ نفر در ايران اعدام شده اند. بيشتر اعدام شدگان درملاء عام به دار آويخته شده اند. اين گزارش ها حاکيست که دست کم ۱۷۷ نفر نيز در سال گذشته اعدام شدند.

سازمان های حقوق بشری در ايران با انتقاد شديد از جمهوری اسلامی به خاطر تعداد زياد اعدام ها در کشور، از مقام های قضايی جمهوری اسلامی خواسته اند که اين روند را متوقف کند.

ايران به همراه چين دارای بالاترين ميزان اعدام در جهان است.

Courtesy of: IranPressNews

رمال و د عانويس در قم به دار  آويخته شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - قم
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

صبح امروز محمد. ح به اتهام افساد في‌الارض در قم به دار مجازات آويخته شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب، محمد. ح39 ساله صبح امروز به اتهام افساد في‌الارض به شيوه‌اي فريبكارانه به رمالي و دعانويسي و تجاوز به نواميس مردم و ارتباط با زنان و دختران در مدت طولاني و اهانت به مقدسات با رأي صادره از دادگاه انقلاب به دار مجازات آويخته شد.