Holy Crime, crime of clergy, clergical crime, Ecclesiastical crime, spritual,purity, inocent, Iran, Iranian, Persia, Persian Culture, Art, History Land and People, Poetry, religion, Organizations and directories,Daneshjoo, Nothing but Iran


World watched, USA approved, Khomeini killed, Khatami smiled, Khameni ordered in cold blood


Holy Crime, crime of clergy, Ecclesiastical crime,

menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 5
menu 6
menu 7
menu 8
menu 9
menu 10
menu 11
 
Select click, browse
Categories above contains criminal scene, viewers discretion is advised. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link (s) or errors messages, please e-mail us with the link address or error message.

Views and Comments (multiple pages)

 April Flogging in the public

یک جوان در اثر خونريزی ناشی از ضربه های شلاق جان سپرد
April 30, 2007 ----------------------------------------

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به گفته بستگان یک شهروند به نام شهاب تیلکو که به اتهام شرب خمر بازداشت شده بود، نامبرده در جریان اجرای حد 80 ضربه شلاق در بازداشتگاه جان باخته است.

یک شهروند مهابادی به نام شهاب تیلکو که در سال گذشته از یک حزب مخالف دولت جدا شده و امان نامه دریافت کرده بود، در اواخر سال گذشته به اتهام شرب خمر توسط نیروی انتظامی دستگیر و از سوی دادگاه به 80 ضربه شلاق محکوم شده بود.

نامبرده یک روز قبل آزادی، در بازداشتگاه جان باخته است. بستگان شهاب تیلکو به سازمان دفاع از حقوق بشر اعلام کرده اند نامبرده در جریان اجرای حد 80 ضربه شلاق و بر اثر خون ریزی داخلی ناشی اجرای حد شلاق، جان باخته است.

گفته میشود نامبرده بدلیل افسردگی روحی ناشی از مرگ پدر و از هم پاشیدگی خانواده، از مشروبات الکلی استفاده کرده بود.

Courtesy of respected site/a>

Courtesy of respective sourcesاجرای حکم شلاق برای یک زن و دو مرد در جمهوری اسلامی

بنا به گزارش ها از ایران، حکم شلاق برای یک زن و دو مرد که به جرم فساد اخلاقی توسط نیروی انتظامی استان خراسان شمالی دستگیر و به صد ضربه شلاق محکوم شده بودند، روز دوشنبه (3 اردیبهشت) اجرا شده است.

حکم شلاق دو مرد در ملاء عام و در میدان "آشخانه"، مرکز شهرستان "مانه و سملقان"، از توابع خراسان شمالی، اجرا شده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از دادستان مانه و سملقان آورده: "دو مرد و یک زن متاهل با همکاری مردم و توسط نیروی انتظامی به جرم فساد اخلاقی، دستگیر و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم هر کدام به 100 ضربه شلاق محکوم شدند که حکم دو مرد در ملاء عام و (حکم)زن در محل دیگری اجرا شد."

دادستان مانه و سملقان همچنین گفته است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی "به شدت تمام با مخلان جامعه، اراذل و اوباش، قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که موجب برهم زدن امنیت اجتماعی می شوند، برخورد خواهد کرد."

در گزارش ها از ایران "فساد اخلاقی" این سه نفر توضیح داده نشده است اما بنابه قوانین اسلامی افراد در صورت مصرف مشروبات الکلی، سرقت، "بدحجابی"، ارتباط جنسی خارج از ازدواج با مجازات های مختلف از جمله شلاق و سنگسار روبرو هستند.کشورهای غربی و برخی گروه های مدافع حقوق بشر بارها از حکومت ایران به خاطر آنچه 'نقض حقوق بشر' می نامند، انتقاد کرده و از مقام های جمهوری اسلامی خواسته اند اجرای برخی مجازات های مبتنی بر قوانین شرع را متوقف کنند.

Courtesy of the respective URL