Holy Crime, crime of clergy, clergical crime, Ecclesiastical crime, spritual,purity, inocent, Iran, Iranian, Persia, Persian Culture, Art, History Land and People, Poetry, religion, Organizations and directories,Daneshjoo, Nothing but IranWorld watched, USA approved, Khomeini killed, Khatami smiled, Khameni ordered in cold blood


Holy Crime, crime of clergy, Ecclesiastical crime,

menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 5
menu 6
menu 7
menu 8
menu 9
menu 10
menu 11
 
Select click, browse
Categories above contains criminal scene, viewers discretion is advised. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link (s) or errors messages, please e-mail us with the link address or error message.

Views and Comments (multiple pages)

 

لیست سوانح هوایی ایران بعد ازشورش 1979

جمهوری اسلامی ملايان سخن از هيچگونه ايمنی برای مردم نمی کند. يکی از اين مهم ها ايمنی پرواز با هواپيما است.

تعداد سوانح هوانوردی در جمهوری اسلامی بيداد می کند. روزی نيست که يک حادثه در گوشه کنار ايران رخ ندهد و در آن يک هواپيما، هلی کوپتر ويايک وسيله پروازی دخالت نداشته باشد.

در همه جای دنيا تا هواپيما ايمنی کامل نداشته باشد نه خلبان رامی توانند مجبور به پرواز کنند ونه هواپيما را اجازه پرواز می دهند. در جمهوری اسلامی سریع می گویند هواپیما بدون ایمنی امکان پرواز ندارد! ولی ابدا به فکر ايمنی پرواز نيستند.

نه تنها هواپيماهای مسافری بلکه هواپيما های جنگی جمهوری اسلامی هم قابل پرواز نيستند. 727 های بويينگ که در سال های 1970 ساخته شده اند ديگر نبايستی درپرواز ها باشند مگر صد در صد تعمير و بازسازی شده باشند. اين نوع هواپيما ها از جمله توپولوف های ساخت شوروی که از رده خارج هستند محکوم به سقوط هستند.

هواپيمایی که در اروميه (رضاييه) آذربايجان غربی سقوط کرد، تنها مقصر بدی هوا نبود بلکه دو عامل ديگر يکی حضور يکی دونفر از افرادی که رژيم نمی خواست سر به تنشان باشد در پرواز بوده اند که بخاطر آنها لابد می بايست 106 نفر ديگر هم فدا شوند و از جمله کهنگی و فرسودگی و بی مصرف بودن هواپيما.

جایگزین کردن توپولوف ها با هواپیماهای فرسوده تر از نوع بویینگ یک خطای بزرگ استراتژیک است که به دلیل موضوعات روانی پس از سوانح سال 2009 اتفاق افتاده است.

دریغ و افسوس که در رژيم ملايان مقدس که هرروز جنايتی را مرتکب می شوند مردن آدم ها نه تنها مهم نيست بلکه برای آنها با مصرف واژه شهيد موضوع را خاتمه داده هرنوع اعتراضی را حواله به شيطان و الله می دهند. حواله به آخرت و بهشت می دهند..! آمار های پيوست برخی از سانحه های هوایی را ليست کرده است که شما را دعوت می کنيم با کليک روی اين
دکـــــــمـــــــــه از آن ها ديدن کنيد.

توضیح مهم: به دليل غير متجانس بودن و غير واقعی بودن آمار های رژيم اسلامی ممکن است برخی شماره ها دقيق نباشد.

خبر های بالا از سايت های گوناگون و از جمله عبرت برداشته شده است